Endodonti (rotbehandling)

Tandläkare Elerin Lindvall 

Min tandläkarexamen tog jag 1998. Efter 5 år som allmäntandläkare kände jag att jag ville lära mig mer och gick tillbaka till skolbänken. Mellan åren 2003 till 2008 var jag därför doktorand vid Centrum för Oral Biologi, Karolinska Institutet där jag forskade i 5 år som ledde fram till en doktorsavhandling.

Därefter var jag åter igen verksam som allmäntandläkare på FolkSAMSUNG CAMERA PICTUREStandvården i Sollentuna. Idag arbetar jag som specialist inom området. Jag  använder mikroskop vid alla behandlingar vilket gör att jag kan upptäcka vissa komplikationer som annars inte syns.

Exempel på komplikationer som är vanligt förekommande orsaker till misslyckade rotbehandlingar är sprickbildning i tänder eller rotkanaler som man missat att behandla vid tidigare tillfälle. Tack vare mikroskopet kan jag med större säkerhet bedöma prognosen för tanden och undviker onödiga dyra behandlingar.

 

Tandsköterska Elisabeth Fransson

Jag tog min tandsköterskeexamen 1989 och har sedan dess arbetar både på folktandvården och privattandvården. Jag har vidareutbildat mig inom profylaxtandvård.SAMSUNG CAMERA PICTURES