Käkkirurgi

Tandläkare Mats Hallman

Jag är specialisttandläkare i käkkirurgi (1992) och har en medicine doktorsexamen från Umeå universitet där jag också har en docentur sen 2005. I drygt 25 år har jag arbetat med implantatkirurgi och har stor erfarenhet av estetisk implantatbehandling vilket även innebär uppbyggnad av förlorat käkben. Jag arbetar alltid med väldokumats_hallmanmenterade implantatsystem och aldrig med implantatkopior.

I november 2002 försvarade jag en doktorsavhandling om benuppbyggnad och implantatbehandling.

Min målsättning är att du som patient alltid skall känna att all behandling utförs seriöst och noggrant. Mitt team arbetar lugnt och effektivt och eftersträvar ett personligt bemötande där patienten sätts i centrum.

Tandsköterska Catharina Hultgren Eggers 

Jag tog min tandsköterskeexamen 1979. Har sedan dess arbetat i Helenelund. Sedan hösten 2016 arbetar jag med Mats som operationssköterska med inriktning på implantat. Jag har vidareutbildat mig inom hygien, profylax och röntgen. Jag har idag ansvar för administrativa rutiner och kvalitetsarbetet.

Arbetar även med oral protetiker Susan Ekström.

Tandsköterska Jeanette Anagrius

Jag har arbetat på kliniken sedan hösten 2012 med att assistera vid både käkkirurgiska- och parodontala operationer. Utför även sterilarbeten. Jag är vidareutbildad i röntgen.
Jag arbetar både med tandläkare Tom Guan och tandläkare Mats Hallman