Parodontologi (tandlossningssjukdomar)

Tandläkare Annelie Lengheden

Jag tog tandläkarexamen 1978 och är sedan 1989 specialisttandläkare i parodontologi. Jag har under drygt 20 år arbetat som specialist inom ämnesområdet i olika delar av landet och har som parodontolog givit ett flertal kurser för allmäntandläkare samt ansvarat för utbildningen av blivande parodontologer i Stockholms läns landsting. 1995 försvarade jag en doktorsavhandling vid Karolinska Institutet.

annelie_lengheden3

Sedan 1999 arbetar jag som privat parodontolog och tjänstgör sedan hösten 2011 vid Sollentuna Specialisttandvård.

Målsättningen med all parodontal behandling är att försöka behålla de av tandlossning drabbade tänderna hos patienten. Behandlingen utförs i nära samarbete med tandhygienist, ordinarie tandläkare samt ibland andra specialister. Vid Sollentuna Specialisttandvård arbetar flera specialister inom olika ämnesområden, vilket innebär att patienten kan få ett helhetsomhändertagande för bästa slutresultat.

Målsättningen med min behandling är att patienten ska känna sig lugn och trygg i behandlingssituationen samt vara delaktig i de beslut som fattas om behandlingen och dess genomförande. Tandlossningsbehandling kräver ett aktivt deltagande från patienten!

Jag utför även oralmedicinska utredningar med diagnostik och behandling av olika slemhinneförändringar (cellförändringar) som kan uppkomma i munhålan.

Välkommen med din remiss!