Specialist Oral protetik, Susan Ekström

Tandläkare Susan Ekström

Jag har arbetat i Helenelund sedan 1977 och erhöll specialistkompetens i Oral protetik 1988. Jag började då med implantatverksamhet.

Oral protetik innebär specialistvård med fasta och avtagbara ersättningar. För de tandtekniska arbetena anlitar jag Tomas Karlsson med tandtekniskt laboratorium i Stockholm.

Den geografiska närheten och långt samarbete gör oss till ett bra team med brett produktutbud och kvalitetssäkrade produkter. Det kan röra sig om proteser, större broar, implantat, kronor eller andra ersättningar.

Ledstjärnan i min protetiska verksamhet är att ta tillvara patientens egna tänder som grund för protetiska konstruktioner. Helhetssyn och med långsiktig uppföljning. Om tänderna har förlorats, är implantat en utmärkt möjlighet.

 

Tandsköterska Catharina Hultgren Eggers 

Jag tog min tandsköterskeexamen 1979. Har sedan dess arbetat tillsammans med Susan. Jag har vidareutbildat mig inom hygien, profylax och röntgen.

Jag har idag ansvar för administrativa rutiner och kvalitetsarbetet.

Jag arbetar även med käkkirurg Mats HallmanCatharina_hultgren